دستگاه کلوچه جتری
دستگاه قطاب
الک آرد
تماس با ما

 

آدرس : مشهد – کیلومتر 2 جاده شاندیز – روبروی کارخانه مشهد نخ – داخل کوچه - سمت چپ

تلفن : 05115593173 – 05115593154

فکس : 05118676424

همراه : 09151155477 – 09153144526

رایانامه : info@oliaco.ir